Warto wiedzieć...

Ciekawe informacje o Italii

Termy w Starożytnym Rzymie  - Wycieczka z Polskim Przewodnikiem

Termy w Starożytnym Rzymie - Wycieczka z Polskim Przewodnikiem

Termy w Starożytnym Rzymie  - Wycieczka z Polskim Przewodnikiem

Termy Dioklecjana i Stacja Termini

Termy Dioklecjana były jednymi z największych i najbardziej imponujących kompleksów termalnych w starożytnym Rzymie. Budowę rozpoczęto za panowania cesarza Maksymiana w latach 298-303, a ukończono w 306 roku przez cesarza Dioklecjana. Termy zajmowały powierzchnię 140 000 metrów kwadratowych i mogły pomieścić nawet 3000 osób jednocześnie, dzięki 2400 wannom. Woda do term była doprowadzana za pomocą akweduktu Aqua Marcia.

Termy Dioklecjana były użytkowane aż do 537 roku, mimo najazdów Gotów i Wandalów. Niestety, w latach 1586-1589 zostały one zniszczone na polecenie papieża Sykstusa V, a materiały z rozbiórki zostały użyte do budowy willi papieskiej w dzielnicy Eskwilin. Kościół Katolicki rozebrał wiele zabytków starożytnego Rzymu, aby pozyskać materiały budowlane. W 1882 roku, w miejscu term odkryto ogromną cysternę na wodę, a dziś znajduje się tam największa stacja kolejowa w Rzymie - Termini, która została nazwana na cześć tych term.

Stacja Termini została wybudowana w latach 1862-1874 i jest główną stacją kolejową Rzymu. Obsługuje około 900 pociągów dziennie i posiada 32 perony, co czyni ją największą stacją we Włoszech.

Termy Karakalli

Termy Karakalli, znane również jako Termy Antonina, zostały zbudowane w latach 212-216. Uważane są za najpiękniejsze termy w całym cesarstwie rzymskim, zajmujące powierzchnię 130 000 metrów kwadratowych. Były znane z pięknych marmurowych posągów i artystycznych zdobień. Budowę term rozpoczęto w 206 roku za panowania Septymiusza Sewera, a ukończono w 235 roku przez Aleksandra Sewera.

Termy były czynne do 537 roku, kiedy to król Gotów, Witiges, aby podbić Rzym, odciął akwedukty dostarczające wodę do miasta, pozbawiając termy niezbędnego zaopatrzenia.

Rzymskie Akwedukty

Rzymskie akwedukty były imponującymi dziełami inżynierii, które dostarczały wodę do miasta oraz do willi rzymskich arystokratów i niższych klas społecznych. Do I wieku n.e. w Rzymie istniało już 12 akweduktów. Pierwszy rzymski akwedukt, Aqua Appia, został zbudowany w 312 roku p.n.e. przez Appiusza Klaudiusza . Najdłuższy z rzymskich akweduktów, Aqua Marcia, miał długość 96 km.

Historia akweduktów sięga jednak znacznie wcześniej. Pierwsze akwedukty można było znaleźć już na Krecie za czasów króla Minosa, około 2000 lat p.n.e. Wcześniejsze cywilizacje, takie jak sumeryjska w Mezopotamii około 3000-4000 lat p.n.e., również budowały zaawansowane systemy nawadniające. Cywilizacja etruska, która została podbita i wchłonięta przez Rzymian w III wieku p.n.e., była również znana z budowy akweduktów, dróg, kanałów wodnych i osuszania terenów bagiennych.

Rozwinięcie

Znaczenie Term w Kulturze Rzymskiej

Termy w starożytnym Rzymie nie były tylko miejscem do kąpieli, ale pełniły również funkcje społeczne, kulturowe i polityczne. Były to kompleksy, które oferowały różnorodne usługi, w tym baseny z zimną i ciepłą wodą, sauny, sale gimnastyczne, ogrody, biblioteki, a nawet teatry. Rzymianie spędzali w termach wiele godzin, relaksując się, uprawiając sport, prowadząc dyskusje filozoficzne i polityczne, a także nawiązując kontakty towarzyskie.

Termy były dostępne dla wszystkich obywateli, bez względu na status społeczny, co czyniło je miejscem integracji społecznej. Wstęp do większości term był bezpłatny lub bardzo tani, co było możliwe dzięki subsydiowaniu ich przez państwo lub bogatych mecenasów.

Technika Budowy i Zaopatrzenie w Wodę

Budowa term była skomplikowanym przedsięwzięciem inżynieryjnym. Do budowy używano najwyższej jakości materiałów, takich jak marmur i granit, a także zaawansowanych technik konstrukcyjnych, w tym sklepień krzyżowych i łuków. Woda była dostarczana za pomocą systemu akweduktów, które były cudami inżynierii. Akwedukty były budowane z precyzyjnym nachyleniem, aby zapewnić stały przepływ wody na długie odległości. Często woda była gromadzona w dużych cysternach przed rozprowadzeniem jej do poszczególnych części kompleksu termalnego.

Akwedukty były regularnie konserwowane, aby zapobiegać wyciekowi wody i zapewnić jej czystość. Rzymscy inżynierowie stosowali różne metody filtracji, aby zapewnić, że woda dostarczana do term była wolna od zanieczyszczeń. Woda była następnie podgrzewana w specjalnych piecach, a systemy ogrzewania podłogowego (hypocaustum) rozprowadzały ciepło pod podłogami i ścianami łaźni.

Termy Dioklecjana - Centrum Życia Społecznego

Termy Dioklecjana były nie tylko miejscem kąpieli, ale także ważnym centrum życia społecznego i kulturalnego w Rzymie. Kompleks obejmował wiele budynków i ogrodów, gdzie Rzymianie mogli odpoczywać i relaksować się. Biblioteka znajdująca się w termach była jednym z największych i najbardziej znanych centrów naukowych w starożytnym Rzymie. Oferowała dostęp do szerokiej gamy zwojów i książek, w tym dzieł literackich, filozoficznych i naukowych.

W termach odbywały się także różne wydarzenia kulturalne, takie jak recytacje poezji, wykłady filozoficzne i występy teatralne. Były one również miejscem spotkań politycznych i negocjacji. Wielu rzymskich polityków i urzędników spotykało się w termach, aby omawiać bieżące sprawy i nawiązywać sojusze.

Termy Karakalli - Symbol Potęgi i Splendoru

Termy Karakalli były jednym z najwspanialszych osiągnięć architektonicznych starożytnego Rzymu. Budowa tych term była monumentalnym przedsięwzięciem, które wymagało ogromnych nakładów pracy i materiałów. Termy były znane ze swoich bogatych dekoracji, w tym marmurowych posągów, mozaik i fresków, które ozdabiały wnętrza.

Kompleks obejmował również ogrody, boiska do gry w piłkę, sale gimnastyczne i biblioteki. Termy były miejscem, gdzie Rzymianie mogli oddawać się różnym formom rekreacji i rozrywki. Były one także symbolem potęgi i splendoru cesarstwa, pokazującym jego zdolność do realizacji wielkich projektów budowlanych.

Upadek Term i Akweduktów

Upadek cesarstwa rzymskiego w V wieku n.e. miał dramatyczny wpływ na termy i systemy akweduktów. W 537 roku, król Gotów Witiges, aby podbić Rzym, odciął dostawy wody do miasta, co spowodowało zamknięcie term. Bez regularnego dostępu do wody, termy stały się bezużyteczne i popadły w ruinę.

W późniejszych wiekach wiele z tych monumentalnych budowli zostało rozebranych, a ich materiały użyte do budowy nowych budowli. Na przykład, materiały z term Dioklecjana zostały użyte do budowy willi papieskiej na Eskwilinie. Kościół Katolicki odegrał kluczową rolę w rozbiórce wielu zabytków starożytnego Rzymu, często korzystając z ich kamienia do budowy kościołów i innych budynków.

Dziedzictwo Rzymskich Term i Akweduktów

Mimo że wiele z tych wspaniałych budowli zostało zniszczonych, dziedzictwo rzymskich term i akweduktów przetrwało do dziś. Współczesne systemy kanalizacyjne i wodociągowe w dużej mierze opierają się na rzymskich innowacjach inżynieryjnych. Wiele współczesnych basenów, saun i spa również czerpie inspirację z rzymskich term.

Pozostałości rzymskich term i akweduktów można wciąż zobaczyć w Rzymie i innych częściach dawnego cesarstwa, przypominając o wielkości i innowacyjności starożytnej cywilizacji rzymskiej. Są one nie tylko świadectwem zaawansowanej inżynierii, ale także kultury, która przywiązywała wielką wagę do zdrowia, higieny i życia społecznego.

Podsumowanie

Termy w starożytnym Rzymie były nie tylko miejscem kąpieli, ale także centrum życia społecznego, kulturalnego i politycznego. Były one świadectwem zaawansowanej inżynierii i innowacyjności Rzymian. Mimo upadku cesarstwa i zniszczenia wielu z tych budowli, ich dziedzictwo przetrwało i nadal inspiruje współczesne technologie i architekturę. Rzymskie termy i akwedukty pozostają jednym z najważniejszych osiągnięć starożytnej cywilizacji, ukazując jej wielkość i wpływ na świat, który przetrwał do dziś.